45 lat na rynku

PL EN
 
 

Zasady sprzedaży

 

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową firmy Pigment.
 2. Zamówienia będą realizowane po uprzednim dokonaniu płatności przelewem.
 3. Do każdego zamówienia do 30 kg doliczane są zryczałtowane koszty przesyłki w wysokości 24,00 zł netto. Jeżeli płatność będzie realizowana za pobraniem, to do kosztów przesyłki należy doliczyć jeszcze 8,00 zł netto.
 4. Przy zamówieniach powyżej 1000,- zł możliwe są dodatkowe upusty, ustalane indywidualnie.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. W przypadku zamówienia ekspresowego koszty przesyłki (np. Pocztex) pokrywa Zamawiający. Pozostałe warunki płatności bez zmian.
 7. W przypadku zamówień wysyłanych poza granicę Polski, każdorazowo zasady sprzedaży ustalane są indywidualnie.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 9. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
 10. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 11. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 13. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 14. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 15. Na życzenie kupującego wystawiamy faktury VAT.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 17. Okresy gwarancji poszczególnych wyrobów zamieszczone są w kartach technicznych.
 18. Towar dostarczany jest bez wad.
 19. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 20. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 462 10 20 lub 91 462 11 86.
 21. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".
 22. Reklamacje dotyczące jakości wyrobów należy zgłaszać pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną, podając datę produkcji wyrobu oraz opis wady. Adresy i numery faxu znajdują się na stronie www.pigment.inet.pl w zakładce [Kontakt]. W przypadku niekompletności lub uszkodzenia dostawy należy sporządzić opis braków w obecności kuriera i zgłosić ten fakt producentowi. W zależności od charakteru reklamacji odpowiedzialny pracownik firmy PIGMENT skontaktuje się w celu ustalenia dalszych działań.
 23. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta oznacza, że Klient zapoznał się z warunkami sprzedaży i je zaakceptował.

 24. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  Poniższe uprawnienia wynikające z Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dotyczą Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.).
  - Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
  - Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę PIGMENT o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. [Wzór formularza odstąpienia od umowy]
  Skutki odstąpienia od umowy
  - W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
  - Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  - Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  - Klient odstępujący od umowy ma obowiązek odesłania nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  -Zgodnie z art. 34 p.4. ustawy o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Otworzenie opakowania z wyrobem, w tym naruszenie plomb zabezpieczających powoduje zaistnienie okoliczności możliwej ingerencji w zawartość opakowania. Takie opakowanie nie może zostać przyjęte, jako pełnowartościowy zwrot. Pozostałe nienaruszone opakowania mogą zostać zwrócone na wyżej podanych zasadach.

  Zgodnie z art. 38. Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w odniesieniu do następujących przypadków:
  - farby kolorowe wykonane na zamówienie [p. 3. "w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb"];
  - farby i inne wykorzystane materiały - np. farby wymalowane na ścianach, [p. 6. "w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami"].
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej "Ustawą o ochronie danych osobowych") jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Usług.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.
 3. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 4. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Klauzula RODO.